Nieuws
Foto's
Artikelen
Componenten
Applicaties
Kleinkunst

LINQ artikelen

Op deze pagina vind je een overzicht van alle artikelen die ik zelf ooit geschreven heb. Recentere artikelen handelen voornamelijk over software ontwikkeling in .NET (C#, Visual Studio, VSTS, Azure, LINQ, Entity Framework, Web services, WPF, Silverlight, ...). De oudere artikelen werden vaak geschreven voor les- of demonstratie-doeleinden voor mijn computerclub VJI en handelen over Delphi, PHP, databases, Javascript, Windows, Office, Multimedia applications, Atari, ...

Gebruik het linker panel om de meer dan 115 artikelen te filteren volgens categorie. Deze artikelen mogen vrij gebruikt worden voor eigen gebruik. Artikelen volledig overnemen op andere websites is niet toegelaten zonder toestemming van de auteur.

.NET - Nieuwe connection providers in LINQPad
Engels
.NET
LINQPad
LINQ
Entity Framework
LINQPad werd geïntroduceerd in 2007 and tegenwoordig is het een zeer volwassen tool waarvan elke .NET ontwikkelaar gebruik zou moeten maken. Versie 1.35 heeft nieuwe connection providers en zeer goede ondersteuning voor LINQ to SQL en ADO.NET Entity Framework data modellen. Bovendien zijn er ook nieuwe query types zoals SQL en Entity-SQL. In dit kleine artikel toon ik enkele van de nieuwe mogelijkheden.
.NET - Outlook mailboxen organiseren en opkuisen
Engels
.NET
Office
Outlook
LINQ
LINQPad
Dit artikel bevat enkele C# scripts die je kan uitvoeren in LINQPad om je Outlook mailboxen op te kuisen en te organiseren. Deze scripts en mijn OutlookProvider component kunnen je helpen om de grootte van mailboxen te beperken en Outlook zo optimaal mogelijk te laten werken.
.NET - Queryen van Excel werkbladen met LINQ
Engels
.NET
Office
Excel
LINQ
LINQPad
Een tijdje geleden was ik op zoek naar een manier om Excel te queryen met LINQ. Ik had een eenvoudige oplossing nodig waarmee ik queries op tabellen in Excel werkbladen kon uitvoeren in een tool zoals LINQPad. Dit artikel beschrijft hoe ik mijn ExcelProvider geïmplementeerd heb en het demonstreert een mogelijke LINQ query en het resultaat in LINQPad.
.NET - ADO.NET Entity Framework : Querying metadata
Engels
.NET
Entity Framework
LINQ
Enkele maanden geleden plaatste ik meerdere artikelen over het ADO.NET Entity Framework bèta 3 online. Ondertussen is het Entity Framework officieel uitgebracht en zijn er heel wat resources over deze technologie beschikbaar. De voorbije weken was ik de mogelijkheden van de metadata services aan het uitzoeken. Dit artikel toont 20 voorbeelden waarbij LINQ gebruikt wordt om de metadata van het ADO.NET Entity Framework te queryen. Deze queries kunnen gebruik worden om de structuur van jouw Entity Data Model te bekijken of om statistieken te verzamelen.
.NET - LINQ AsHierarchy() extension method - deel 2
Engels
.NET
LINQ
Entity Framework
LINQ to SQL
Enkele maanden geleden publiceerde ik een artikel over mijn LINQ AsHierarchy extension method. Deze extension method kan gebruikt worden om een collectie van records naar een hiërarchie van geneste verzamelingen om te zetten. Ik kreeg veel enthousiaste reacties en vragen en daarom besloot ik deze techniek nog wat verder te verbeteren. Dit artikel beschrijft de nieuwe mogelijkheden en het demonstreert hoe je de LINQ to Objects en de nieuwe LINQ to SQL AsHierarchy extension methods kan gebruiken.
.NET - LINQ AsHierarchy() extension method - deel 1
Engels
.NET
LINQ
Entity Framework
LINQ to SQL
Dit artikel legt uit hoe je data uit een self referencing table (adjacency model) naar een hiërarchie van geneste verzamelingen (nested set model) kan omzetten. De nieuwe LINQ AsHierarchy() extension method kan gebruikt worden om data te converteren en te gebruiken in WPF TreeViews.
.NET - ADO.NET Entity Framework & LINQ to Entities - deel 3
Engels
.NET
Entity Framework
LINQ
In dit derde deel van mijn reeks artikelen over het ADO.NET Entity Framework demonstreer ik hoe je data kan toevoegen of wijzigen, hoe je change tracking kan gebruiken en hoe je concurrency conflicten kan afhandelen. Bovendien heb ik een Dump() extension method geïmplementeerd die handig kan zijn om alle change tracking informatie te tonen.
.NET - ADO.NET Entity Framework & LINQ to Entities - deel 2
Engels
.NET
Entity Framework
LINQPad
LINQ
Tweede deel van mijn reeks artikelen over het ADO.NET Entity Framework. Dit artikel toont enkele handige tools zoals eSqlBlast en LINQPad. Het beschrijft ook enkele technieken waarmee je de gegenereerde T-SQL statements van Entity SQL of LINQ to Entities queries kan bekijken.
.NET - ADO.NET Entity Framework & LINQ to Entities - deel 1
Engels
.NET
Entity Framework
LINQ
Enkele weken geleden bracht Microsoft bèta 3 van het ADO.NET Entity Framework (EF) uit. Het Entity Framework lijkt een interessante technologie die krachtiger en uitgebreider is dan LINQ to SQL. Ik heb een kleine handleiding gemaakt over hoe je kan starten met het Entity Framework en de Northwind voorbeeld database. Dit eerste artikel behandelt het Entity Data Model (EDM), Entity SQL en LINQ to Entities. Indien mogelijk probeer ik het EF te vergelijken met LINQ to SQL.
.NET - LINQ to SQL - deel 4
Engels
.NET
LINQ to SQL
LINQ
Vierde deel in deze reeks artikelen over LINQ to SQL (.NET 3.5). Dit artikel toont de functionaliteit van de 2 meegeleverde visualizers (LINQ to SQL Visualizer & Expression Tree Visualizer), de mogelijkheden van de Refresh method en de werkwijze om dynamische strong-typed Where- en OrderBy-voorwaarden te creëren. Met de PredicateBuilder klasse kunnen complexe expression trees op een handige manier gemaakt worden.
.NET - WPF/Silverlight treeviews en LINQ to SQL
Engels
.NET
WPF
Silverlight
LINQ to SQL
LINQ
Enkele voorbeelden van .NET WPF applicaties met LINQ to SQL. Dit artikel beschrijft hoe je mooi ogende treeviews kan maken die opgebouwd worden met data via LINQ to SQL (of LINQ to Entities). Natuurlijk komen resources, templates, styles, datatriggers, value converters, ... aan bod. De meeste voorbeelden werken ook voor Silverlight.
.NET - Performantie vergelijking met Parallel Extensions .NET 3.5
Engels
.NET
LINQ
Eerste tests met de Community Tech Preview van Parallel Extensions for .NET 3.5. Aan de hand van grafieken maak ik een vergelijking tussen sequentiële en parallelle acties. De PLINQ en ParallelTask Library kunnen zeker bijdragen tot een betere performantie van .NET applicaties.
.NET - Outlook contact foto's tonen in WPF applicatie
Engels
.NET
Office
Outlook
LINQ
WPF
In dit artikel laat ik zien hoe je een ValueConverter klasse kan maken waarmee je in een WPF applicatie de foto's van de Outlook contactpersonen kan tonen.
.NET - Queries uitvoeren op Office data met LINQPad
Engels
.NET
Office
Outlook
OneNote
LINQ
LINQPad
Dit korte artikel is een aanvulling op mijn 'Queryen van Outlook en OneNote met LINQ' artikel. Het beschrijft hoe je met de gratis tool LINQPad queries kan uitvoeren op data uit Office.
.NET - Queryen van Outlook en OneNote met LINQ
Engels
.NET
Office
Outlook
OneNote
LINQ
In dit artikel beschrijf ik hoe ik 2 wrapper klasses voor Outlook en OneNote ontwikkeld heb. Deze klasses kunnen gebruikt worden om op een eenvoudige manier LINQ to Objects (.NET 3.5) queries uit te voeren op emails, afspraken, taken, contacten, notitieblokken, secties, pagina's, ... Je zou dit ook LINQ to Outlook en LINQ to OneNote kunnen noemen.
.NET - LINQ to SQL - deel 3
Engels
.NET
LINQ to SQL
LINQ
Derde deel in deze reeks artikelen over LINQ to SQL (.NET 3.5). Dit artikel bevat enkele handige tips over het toevoegen van volgnummers en het gebruik van variabelen in een LINQ query. Verder wordt de techniek van eager loading en query compiling besproken.
.NET - LINQ to SQL - deel 2
Engels
.NET
LINQ to SQL
LINQPad
LINQ
Een artikel over LINQ to SQL met voorbeelden van hoe je de LINQPad tool kan gebruiken en hoe je in LINQ inheritance/overerving kan implementeren.
.NET - LINQ to SQL - deel 1
Engels
.NET
LINQ to SQL
LINQ
Het eerste artikel in een reeks over LINQ to SQL (Visual Studio 2008 bèta 2) met veel code voorbeelden voor de Northwind database. Volgende onderwerpen komen aan bod: querying, view entities, view SQL statements, local data shaping, non-mapped properties in partial entity classes, object Relation Diagram versus Class Diagram, data shaping with non-mapped properties, change tracking, bulk operations.