Nieuws
Foto's
Artikelen
Componenten
Applicaties
Kleinkunst

Silverlight artikelen

Op deze pagina vind je een overzicht van alle artikelen die ik zelf ooit geschreven heb. Recentere artikelen handelen voornamelijk over software ontwikkeling in .NET (C#, Visual Studio, VSTS, Azure, LINQ, Entity Framework, Web services, WPF, Silverlight, ...). De oudere artikelen werden vaak geschreven voor les- of demonstratie-doeleinden voor mijn computerclub VJI en handelen over Delphi, PHP, databases, Javascript, Windows, Office, Multimedia applications, Atari, ...

Gebruik het linker panel om de meer dan 115 artikelen te filteren volgens categorie. Deze artikelen mogen vrij gebruikt worden voor eigen gebruik. Artikelen volledig overnemen op andere websites is niet toegelaten zonder toestemming van de auteur.

.NET - WCF RIA Services code generatie naar je hand zetten
Engels
.NET
Web services
Silverlight
SP1 van Visual Studio 2010 en de nieuwe WCF RIA Services Toolkit maken het mogelijk om eigen code generatie classes te implementeren zodat je de code generatie van WCF RIA Services naar je hand kan zetten. In dit artikel beschrijf ik hoe de code generatie werkt en demonstreer ik enkele scenario's en ideeën hoe je de code generatie kan aanpassen om je eigen framework uit te breiden.
.NET - Silverlight 4 design-time mogelijkheden met ViewModels
Engels
.NET
Silverlight
Visual Studio
Visual Studio 2010, .NET 4.0 en Silverlight 4 bieden een hele hoop nieuwe mogelijkheden die zeer interessant zijn. Ik was echter vooral geïnteresseerd in verbeteringen die mijn huidige ontwikkelingen, die gebaseerd zijn op een M-V-VM architectuur met ViewModel properties die gebind zijn aan UI controls, zouden kunnen vergemakkelijken. In dit artikel wil ik dan ook de verbeterde design-time mogelijkheden tonen. Het artikel bevat een hele hoop screenshots en enkele andere nieuwe Silverlight 4 mogelijkheden worden bekeken.
.NET - Geavanceerde databinding met ViewModels in Silverlight
Engels
.NET
Silverlight
Silverlight en RIA Services zijn interessante technologieën en het Model-View-ViewModel (M-V-VM) patroon is een goede manier om UI en logica gescheiden te houden. Maar het combineren van view models met item controls, dataforms en commands kan soms een moeilijke opdracht worden, vooral door de beperkte databinding mogelijkheden van Silverlight. In dit artikel demonstreer ik hoe je binding met ViewModels kan verbeteren door gebruik te maken van de BindingHelper klasse en door het creëren van je eigen command behaviors.
.NET - Eerst kijk op WCF RIA Services
Engels
.NET
Web services
Silverlight
Enkele maanden geleden bracht Microsoft een eerste preview van .NET RIA Services uit. Dit nieuwe framework belooft om het bouwen van n-tier Line of Business (LoB) applicaties te vereenvoudigen door patterns, componenten en tools aan te leveren om services te maken, data te queryen, CRUD operaties af te handelen, concurrency problemen op te vangen, validatie logica te implementeren, ... In dit eerste artikel bekijk ik enkele huidige beperkingen en probeer ik de nodige workarounds en tips te geven.
.NET - Source code delen tussen .NET en Silverlight
Engels
.NET
Silverlight
Entity Framework
Een veelvoorkomend probleem bij het ontwikkelen van Silverlight applicaties is het delen van klasses en vooral (Entity Framework) entiteiten tussen het volledige .NET framework en het Silverlight framework. Silverlight is een browser plugin en een subset van het volledige .NET framework. Daarom laat Visual Studio het niet toe om referenties naar .NET assemblies te maken vanuit een Silverlight applicatie. In dit artikel demonstreer ik een zeer eenvoudige techniek om code te delen en ik geef enkele reële voorbeelden en handige tips.
.NET - Herbruikbare WPF/Silverlight value converters
Engels
.NET
WPF
Silverlight
Data binding is een van de meest krachtige mogelijkheden van WPF/Silverlight. Ontwikkelaars kunnen hiermee zeer veel bereiken zonder dat ze veel code dienen te schrijven. Echter, bij het bouwen van user interfaces in WPF/Silverlight moet je toch regelmatig eigen value converters maken. Een vaak voorkomende fout is het implementeren van allerlei value converters voor elke binding waar dit vereist is. Natuurlijk kan je value converters ook veralgemenen en herbruiken. In dit artikel toon ik de source code van mijn bibliotheek met algemene value converters en demonstreer ik in welke scenario's je deze kan gebruiken.
.NET - WPF/Silverlight treeviews en LINQ to SQL
Engels
.NET
WPF
Silverlight
LINQ to SQL
LINQ
Enkele voorbeelden van .NET WPF applicaties met LINQ to SQL. Dit artikel beschrijft hoe je mooi ogende treeviews kan maken die opgebouwd worden met data via LINQ to SQL (of LINQ to Entities). Natuurlijk komen resources, templates, styles, datatriggers, value converters, ... aan bod. De meeste voorbeelden werken ook voor Silverlight.