Nieuws
Foto's
Artikelen
Componenten
Applicaties
Kleinkunst

WPF artikelen

Op deze pagina vind je een overzicht van alle artikelen die ik zelf ooit geschreven heb. Recentere artikelen handelen voornamelijk over software ontwikkeling in .NET (C#, Visual Studio, VSTS, Azure, LINQ, Entity Framework, Web services, WPF, Silverlight, ...). De oudere artikelen werden vaak geschreven voor les- of demonstratie-doeleinden voor mijn computerclub VJI en handelen over Delphi, PHP, databases, Javascript, Windows, Office, Multimedia applications, Atari, ...

Gebruik het linker panel om de meer dan 115 artikelen te filteren volgens categorie. Deze artikelen mogen vrij gebruikt worden voor eigen gebruik. Artikelen volledig overnemen op andere websites is niet toegelaten zonder toestemming van de auteur.

.NET - Herbruikbare WPF/Silverlight value converters
Engels
.NET
WPF
Silverlight
Data binding is een van de meest krachtige mogelijkheden van WPF/Silverlight. Ontwikkelaars kunnen hiermee zeer veel bereiken zonder dat ze veel code dienen te schrijven. Echter, bij het bouwen van user interfaces in WPF/Silverlight moet je toch regelmatig eigen value converters maken. Een vaak voorkomende fout is het implementeren van allerlei value converters voor elke binding waar dit vereist is. Natuurlijk kan je value converters ook veralgemenen en herbruiken. In dit artikel toon ik de source code van mijn bibliotheek met algemene value converters en demonstreer ik in welke scenario's je deze kan gebruiken.
.NET - UI automation met het WPF UIAutomation framework
Engels
.NET
UI Automation
WPF
WinForms
WPF UIAutomation is een framework van Microsoft om Windows applicaties te automatiseren. In dit artikel demonstreer ik een hele reeks mogelijkheden (knoppen indrukken, focus zetten op controls, data ingeven, toetsaanslagen versturen, events opvangen, ...) en vergelijk ik het met het open-source project White.
.NET - UI automation met het White framework
Engels
.NET
UI Automation
WPF
WinForms
Dit korte artikel toont de belangrijkste mogelijkheden van het open-source White framework en de Microsoft tool UISpy. White kan gebruikt worden voor UI automation en mijn C# .NET applicatie demonstreert hoe je de Windows rekenmachine kan aansturen door het sturen van toetsaanslagen, het klikken op knoppen en menu's, het indrukken van functietoetsen, het aanspreken van controls, ...
.NET - WPF ProcessingControl en BackgroundWorker
Engels
.NET
WPF
Dit artikeltje over de Windows Presentation Foundation demonstreert hoe je met een WPF ProcessingControl en een BackgroundWorker thread vlot reagerende user interfaces kan maken en hoe je visuele feedback kan geven over de voortgang.
.NET - Achtergrondkleur probleem met WinForms en WPF
Engels
.NET
WPF
WinForms
Dit artikeltje beschrijft in het kort hoe je een WPF user control kan integreren in een Windows Forms applicatie. Het geeft ook een workaround om het achtergrondkleur probleem van de ElementHost klasse op te lossen. Deze workaround demonstreert hoe je properties kan mappen tussen Windows Forms controls en WPF UI elementen.
.NET - WPF/Silverlight treeviews en LINQ to SQL
Engels
.NET
WPF
Silverlight
LINQ to SQL
LINQ
Enkele voorbeelden van .NET WPF applicaties met LINQ to SQL. Dit artikel beschrijft hoe je mooi ogende treeviews kan maken die opgebouwd worden met data via LINQ to SQL (of LINQ to Entities). Natuurlijk komen resources, templates, styles, datatriggers, value converters, ... aan bod. De meeste voorbeelden werken ook voor Silverlight.
.NET - Outlook contact foto's tonen in WPF applicatie
Engels
.NET
Office
Outlook
LINQ
WPF
In dit artikel laat ik zien hoe je een ValueConverter klasse kan maken waarmee je in een WPF applicatie de foto's van de Outlook contactpersonen kan tonen.