Nieuws
Foto's
Artikelen
Componenten
Applicaties
Kleinkunst

Google Geocoder

Versie 1.1
december 2008
C#
.NET 3.5
open source

De ScipBe.Common.Geocoding namespace bevat de GoogleGeoCoder klasse. Deze klasse gebruikt de Google Maps Geocoding HTTP REST service om geografische data zoals de breedtegraad en lengtegraad van een opgegeven adres op te zoeken.

Lees ook een van mijn Engelstalige artikelen waarin ik de implementatie van deze GoogleGeoCoder klasse uitgebreid beschrijf.

Klasse diagram :

 

C# voorbeelden:

GoogleGeoCoder geoCoder = new GoogleGeoCoder("A Google Maps API key");
IGeoData geoData = geoCoder.GetGeoData("Street City Country");
if (geoData.Status == GeoStatusCode.Success)
{
 Console.WriteLine(geoData.Accuracy);
 Console.WriteLine("{0}:{1}", geoData.Coordinate.Longitude, geoData.Coordinate.Latitude);
}
GoogleGeoCoder geoCoder = new GoogleGeoCoder("A Google Maps API key");
IGeoData geoData = geoCoder.GetGeoData("Street City Country");
if (geoData.Status == GeoStatusCode.Success)
{
 Console.WriteLine(geoData.Accuracy);
 Console.WriteLine("Address = {0}", geoData.Address);
 Console.WriteLine("Thoroughfare = {0}", geoData.ThoroughfareName);
 Console.WriteLine("Locality = {0}", geoData.DependentLocalityName);
 Console.WriteLine("Administrative area = {0}", geoData.AdministrativeAreaName);
 Console.WriteLine("Country = {0}", geoData.CountryNameCode);
 Console.WriteLine("{0}:{1}", geoData.Coordinate.Longitude, geoData.Coordinate.Latitude);
}
GoogleGeoCoder geoCoder = new GoogleGeoCoder("A Google Maps API key");
geoCoder.GeoListCompleted += new GeoListCompletedEventHandler(geoCoder_GeoListCompleted);
geoCoder.GetGeoListAsync("Street City Country");
 
void geoCoder_GeoListCompleted(object sender, IEnumerable<IGeoData> geoList)
{
 if ((geoList.Count() > 0) && (geoList.First().Status == GeoStatusCode.Success))
 {
  foreach (var geoData in geoList)
  {
   Console.WriteLine("Address = {0}", geoData.Address);
   Console.WriteLine("Country = {0}", geoData.CountryNameCode);
   Console.WriteLine("Coordinates = {0}:{1}", geoData.Coordinate.Longitude, geoData.Coordinate.Latitude);
  }
 }
} 

Copyrights en verspreiding

 • Deze componenten zijn open source (Mozilla Public License 1.1) en mogen vrij verspreid worden.
 • De auteur geeft geen garantie op het foutloos werken van deze componenten en geeft geen support.
 • Bekijk de source code en het help bestand voor meer informatie over de klasses, interfaces, properties, methods, events, ...

Downloaden

Google Geocoder
 • Inhoud: Componenten met sources en help bestand (C#, .NET 3.5, Visual Studio 2008)
 • Versie: 1.1 (2008-12-20)
 • Grootte: 75.82 Kb
 • Auteur: Stefan Cruysberghs
Nu downloaden