Nieuws
Foto's
Artikelen
Componenten
Applicaties
Kleinkunst

Delphi artikelen

Op deze pagina vind je een overzicht van alle artikelen die ik zelf ooit geschreven heb. Recentere artikelen handelen voornamelijk over software ontwikkeling in .NET (C#, Visual Studio, VSTS, Azure, LINQ, Entity Framework, Web services, WPF, Silverlight, ...). De oudere artikelen werden vaak geschreven voor les- of demonstratie-doeleinden voor mijn computerclub VJI en handelen over Delphi, PHP, databases, Javascript, Windows, Office, Multimedia applications, Atari, ...

Gebruik het linker panel om de meer dan 115 artikelen te filteren volgens categorie. Deze artikelen mogen vrij gebruikt worden voor eigen gebruik. Artikelen volledig overnemen op andere websites is niet toegelaten zonder toestemming van de auteur.

Documentatie Delphi TscExcelExport component
Engels
Delphi
Excel
Documentatie, versie overzicht en allerlei voorbeelden van het Delphi VCL TscExcelExport component (in PDF formaat). De laatste versie van dit component werkt in Embarcadero Delphi 10 Seattle, 10.1 Berlin, 10.2 Tokyo, 10.3 Rio en 10.4 Sydney ondersteunt alle Excel versies van Office 97 tot 2019.
.NET & Delphi - Freeware en open source ontwikkeltools
Engels
Tools
Delphi
.NET
Visual Studio
Overzicht van allerlei interessante freeware en open source ontwikkeltools, plugins en componenten voor Delphi en .NET (GExperts, DDevExtensions, CFBH, MemProof, GPProfiler, FastMM, JEDI, WinSpector, Yapp, SourceMonitor, LINQ for SQL Visualizer, Cache Visualizer, Reflector, Resourcer, Managed Spy, Snippet Compiler, FxCop, NUnit & DUnit, ColorPic, ...)
.NET & Delphi - Het menu Onlangs geopende documenten wijzigen
Nederlands
.NET
Delphi
Delphi en C# .NET voorbeelden van hoe je bestanden kan toevoegen aan het 'Onlangs geopende documenten' menu of hoe je dit onderdeel van het Start menu kan leegmaken.
Delphi - Pocket PC applicaties ontwikkelen met Delphi 2006
Engels
.NET
Delphi
Dit artikel 'Developing Pocket PC applications with Delphi 2006' werd gepubliceerd op de CodeGear (Borland) Developer Network website op 5 juli 2006. Het beschrijft de verschillen tussen het .NET en het .NET Compact Framework, het gebruik van de Windows Mobile emulators en hoe je met behulp van de CFBH tool en de Oosterkamp Class Helpers heel gemakkelijk Pocket PC applicaties met Delphi kan ontwikkelen.
Delphi - Snelstart gids Delphi .NET Compact Framework, deel II
Engels
.NET
Delphi
Dit artikel beschrijft de preview versie van de Borland Delphi voor .NET CF compiler. Deze preview van de compiler kan door Delphi ontwikkelaars gebruikt worden om de mogelijkheden van het .NET Compact Framework op Pocket PC's en Smartphones te verkennen. Heel wat controls, de emulators en verschillende tools worden gedemonstreerd.
Delphi - Tools menu configuren met VB scripts
Engels
Delphi
Tools
Scripting
Dit artikel demonstreert hoe je handige uitbreidingen voor het Delphi Tools menu kan maken. Vele ontwikkelaars gebruiken graag extra tools zoals resource editors, database managers, report designers, ... Ik heb enkele Visual Basic scripts (VBScripts, VBS) gemaakt waarmee je help files of PDF documenten kan openen, naar een URL gaan in je browser, een ZIP maken als backup, een lijst van PAS bestanden genereren en een project compileren met de .NET CF compiler, ...
Delphi - SQL Server fouten afhandelen met ADO
Nederlands
Delphi
Database
In dit artikel bekijken we welke soort fouten/errors er bestaan in MS SQL Server, hoe je deze kan opvangen in stored procedures en hoe je deze via ADO in Delphi kan afhandelen. Bovendien beschrijft dit artikel een manier om een eigen foutmeldingsscherm te ontwikkelen met eigen meldingen in de taal van de gebruiker en toch met zoveel mogelijk technische informatie.
Delphi - Data teruggeven met stored procedures
Nederlands
Delphi
Database
Een uitvoerig artikel over de mogelijkheden van Delphi om via stored procedures data terug te geven naar de client. De voorbeelden maken gebruik van zowel ADO (ActiveX Data Objects), DBX (dbExpress) als IBX (InterBase Express) componenten en databases zoals Microsoft SQL Server, Oracle en Firebird/Interbase.
Delphi - Debug technieken
Engels
Delphi
Zelfs als je programma's ontwikkelt op een gedisciplineerde en goed gestructureerde wijze, dan nog moet je soms programma's debuggen en fouten opsporen. Delphi biedt een hele reeks goede debugging tools en het kan je veel tijd besparen als je deze goed weet te gebruiken. In deze korte handleiding leg ik de meest interessante mogelijkheden uit. Bovendien worden de nodige tips vermeld om nog betere software te ontwikkelen.
Memproof - Zoeken naar geheugen en resource lekken
Engels
Delphi
Tools
MemProof is een van de beste geheugen- en resourcelekken debuggers. MemProof kan alle pointers en resources opsporen die wel aangemaakt maar nooit vrijgegeven werden. Dit artikel beschrijft hoe je met MemProof geheugen- en resourcelekken in je Delphi programma's kan opsporen en het geeft de nodige tips om deze problemen te vermijden.
Delphi - Bestanden kopiëren, verplaatsen, verwijderen en hernoemen
Nederlands
Delphi
De Windows Shell (= Verkenner) bevat verschillende Windows API functions om bestanden en mappen te kopiëren, hernoemen, verplaatsen en verwijderen. Het voordeel van deze routines t.o.v. de oudere CopyFile, DeleteFile, MkDir, ... is dat ze eventueel ook een progress-window met animatie laten zien. Dit artikeltje toont de nodige Delphi voorbeelden.
Delphi - Programmeerstijl, fouten vermijden en gebruik van IDE
Nederlands
Delphi
Dit artikel geeft enkele tips om leesbare en goed gestructureerde Delphi programma's te schrijven en om bugs en geheugenlekken te vermijden. Het geeft ook een overzicht van de meest gebruikte snelkoppelingen voor Delphi.
Delphi - Externe applicaties starten
Nederlands
Delphi
Soms kan het interessant zijn om vanuit je eigen applicatie een andere applicatie op te starten. Vroeger kon dit met de WinAPI functie WinExec. Tegenwoordig is de WinAPI functie ShellExecute (in unit ShellAPI) echter een veel betere keuze. Deze functie kan je gebruiken om een URL te openen, om een mailtje aan te maken, maar zeker ook om andere applicaties te starten of om andere bestanden te openen met het programma dat in de Verkenner gekoppeld is. Dit artikel geeft de nodige voorbeelden.
Delphi - URL's en emails
Nederlands
Delphi
Je kan vanuit Delphi op een zeer gemakkelijke manier rechtstreeks naar een bepaalde URL (Universal Resource Location) in je browser springen door het gebruik van de Win API functie ShellExecute (unit ShellAPI) . Deze functie wordt meestal gebruikt voor het starten van een externe executable maar de functie kan ook enkele internet protocollen gebruiken zoals MailTo, HyperText Tranfer Protocol (http), File Tranfer Protocol (ftp), News, Telnet, ... Dit artikeltje toont enkele voorbeelden.
Delphi - Bestandsinformatie opvragen
Nederlands
Delphi
Er bestaat een heel interessante Shell API functie waarmee je het icoontje over een schijf, map of bestand kan ophalen (ShGetFileInfo). Als je deze functie in combinatie met de FindFirst functie van Delphi gebruikt, kan je een interessante functie creëren die alle nodige informatie van een bestand ophaalt. Dit artikeltje toont een uitgewerkt voorbeeld.
Delphi - Splash venster
Nederlands
Delphi
Bijna alle Windows-programma's bezitten een splash-screen dat verschijnt bij het opstarten van het programma. Ondertussen kunnen dan de andere formulieren opgebouwd worden. Zo'n splash-screen is een eenvoudig - maar meestal grafisch fraai - formulier waarop de naam en versie van het programma staan. Dit artikeltje toont hoe je zelf een splash-screen kan maken.
Programmeren met Delphi 4.0. voor beginners
Nederlands
Delphi
In deze cursus gaan we stap voor stap kennis maken met de mogelijkheden van de programmeertaal Delphi. We beginnen met de basis commando's en datatypes. Daarna gaan stap voor stap verder om schermen te maken met allerlei componenten zoals buttons, edits, listboxes, checkboxes, ... We gaan ook tekenen op een canvas en gaan afbeeldingen openen en video filmpjes afspelen. Dit document bevat alle voorbeelden en oefeningen die in de cursus aan bod komen.
Delphi - Grafisch programmeren
Nederlands
Delphi
Delphi biedt een hele reeks mogelijkheden voor het manueel tekenen van lijnen, cirkels, rechthoeken, bitmaps, ... en het aanpassen van lettertypes en kleuren. Dit artikel toont een hele reeks Delphi voorbeelden.
Delphi - Drag & drop
Nederlands
Delphi
Het is vrij eenvoudig om drag & drop van componenten in run-time te ontwikkelen. Drag en drop betekent dat je een component versleept en loslaat op een ander component. Dit artikeltje geeft enkele voorbeelden in Delphi.
Delphi - Enter als tab gebruiken
Nederlands
Delphi
In formulieren waar er veel invoer via het toetsenbord gebeurt (bv. database toepassingen) is het gemakkelijk als je via de Enter-toets naar het volgende besturingselement kan springen. In Windows kan dit standaard via de Tab-toets gebeuren, maar gemakkelijker is eigenlijk de Enter-toets. Dit artikeltje laat zien hoe je dit in Delphi kan voorzien.
Palindromen
Nederlands
Delphi
Een palingdroom is een getal of een woord dat we langs twee kanten kunnen lezen en toch dezelfde klank behouden. Voorbeelden hiervan zijn lepel, 1001, 5445, kajak, kok, ... Dit artikeltje toont voorbeelden in Delphi, C++, Visual Basic, JavaScript en VBScript van hoe je numeriek palindromen kan genereren. Bovendien werd de snelheid van de verschillende programma's vergeleken.
Antialiasing
Nederlands
Delphi
Antialiasing is het verzachten van een foto of geluid bij vervorming. Het principe wordt dus ook bij geluid gebruikt, maar vooral om het zogenaamde karteleffect dat voorkomt bij het tekenen van figuren en tekst op het computerscherm te verminderen. Dit artikel toont hoe antialiasing berekend wordt en hoe je dit in Delphi kan gebruiken.