Nieuws
Foto's
Artikelen
Componenten
Applicaties
Kleinkunst

Overzicht alle artikelen

Op deze pagina vind je een overzicht van alle artikelen die ik zelf ooit geschreven heb. Recentere artikelen handelen voornamelijk over software ontwikkeling in .NET (C#, Visual Studio, VSTS, Azure, LINQ, Entity Framework, Web services, WPF, Silverlight, ...). De oudere artikelen werden vaak geschreven voor les- of demonstratie-doeleinden voor mijn computerclub VJI en handelen over Delphi, PHP, databases, Javascript, Windows, Office, Multimedia applications, Atari, ...

Gebruik het linker panel om de meer dan 115 artikelen te filteren volgens categorie. Deze artikelen mogen vrij gebruikt worden voor eigen gebruik. Artikelen volledig overnemen op andere websites is niet toegelaten zonder toestemming van de auteur.

Documentatie Delphi TscExcelExport component
Engels
Delphi
Excel
Documentatie, versie overzicht en allerlei voorbeelden van het Delphi VCL TscExcelExport component (in PDF formaat). De laatste versie van dit component werkt in Embarcadero Delphi 10 Seattle, 10.1 Berlin, 10.2 Tokyo, 10.3 Rio en 10.4 Sydney ondersteunt alle Excel versies van Office 97 tot 2019.
20 jaar een persoonlijke website
Nederlands
IT
Een beknopte historiek van mijn persoonlijk website van de voorbije 20 jaar. In 1997 ontwikkelde ik mijn eerste website en ondertussen is het een grote verzameling van eigen applicaties, zelf geschreven technische artikelen en mijn vele reis- en natuurfoto's.
.NET - Eigen taken in VSTS builds
Engels
.NET
VSTS
De Microsoft Visual Studio Team Services (VSTS) heeft een totaal nieuwe manier om build definities te implementeren. Er zijn heel wat taken standaard beschikbaar. In dit artikel zal ik een paar technieken tonen om het build proces nog verder naar je hand te zetten. Ik laat zien hoe je PowerShell scripts kan uitvoeren en kan omgaan met de omgevingsvariabelen en argumenten, hoe je eigen C# .NET assemblies kan aanroepen en hoe je extensies kan maken en uploaden naar VSTS.
.NET - Azure Management Libraries
Engels
.NET
Azure
Dit artikel toont een hele reeks C# .NET voorbeelden van hoe je de Microsoft Azure Management Libraries kan gebruiken om cloud infrastructuur te automatiseren, deployen en testen. Het artikel bevat o.a. voorbeelden om Azure cloud services, SQL databases, storage, websites, service bus, ... toe te voegen of te verwijderen, websites te configureren en virtuele machines te starten en te stoppen.
.NET - ASP.NET WebAPI services en Windows Integrated Authentication
Engels
.NET
Web services
Een gedetailleerd artikel over ASP.NET WebAPI 2.2 REST Services en Windows Integrated Authentication (WIA) voor intranets. Hoe werkt het, hoe kan je windows authenticatie configureren in je .NET server project, in IIS (Express) en in de webbrowsers. Op einde toon ik voorbeelden hoe je .NET en HTML/Javascripts clients kan implementeren die deze services gebruiken.
.NET - Spatial Data in Entity Framework 5.0
Engels
.NET
Entity Framework
Geography
In Entity Framework 5.0 worden spatial data types ondersteund en dus kunnen we nu Linq queries schrijven om nabijgelegen locaties te vinden, afstanden te berekenen en te controleren of een locatie in een gebied ligt. Dit artikel demonstreert hoe je locaties met lengte-en breedtegraden kan toevoegen en bijwerken en hoe je ze kan queryen op verschillende manieren.
.NET - WCF RIA Services code generatie naar je hand zetten
Engels
.NET
Web services
Silverlight
SP1 van Visual Studio 2010 en de nieuwe WCF RIA Services Toolkit maken het mogelijk om eigen code generatie classes te implementeren zodat je de code generatie van WCF RIA Services naar je hand kan zetten. In dit artikel beschrijf ik hoe de code generatie werkt en demonstreer ik enkele scenario's en ideeën hoe je de code generatie kan aanpassen om je eigen framework uit te breiden.
.NET - Functies in the Entity Framework 4.0: deel 3
Engels
.NET
Entity Framework
Database
In dit derde artikel over het Entity Framework 4.0 zal ik enkele SqlClr mogelijkheden bekijken en tonen hoe je eigen .NET functies en aggregates kan gebruiken in LINQ to Entities queries
.NET - Functies in the Entity Framework 4.0: deel 2
Engels
.NET
Entity Framework
Database
In dit tweede artikel over het Entity Framework versie 4.0 komen user defined functions en de nieuwe Model Defined Functions aan bod. Aan de hand van een reeks eenvoudige voorbeelden zal ik tonen hoe je UDF4s en Entity SQL expressies kan mappen naar Model Defined Functions and hoe je deze kan aanroepen in LINQ to Entities queries.
.NET - Functies in het Entity Framework 4.0: deel 1
Engels
.NET
Entity Framework
Database
Het Entity Framework en LINQ to Entities zijn zeer krachtige technologiën om data uit een database te raadplegen of te wijzigen. Maar als je extra snelheid wil winnen of meer veiligheidsopties wil instellen, dan zijn stored procedures en user defined functions vaak nog steeds nodig. In dit eerste artikel in een reeks van drie toon ik hoe je stored procedures in het Entity Framework 4.0 kan gebruiken.
.NET - Silverlight 4 design-time mogelijkheden met ViewModels
Engels
.NET
Silverlight
Visual Studio
Visual Studio 2010, .NET 4.0 en Silverlight 4 bieden een hele hoop nieuwe mogelijkheden die zeer interessant zijn. Ik was echter vooral geïnteresseerd in verbeteringen die mijn huidige ontwikkelingen, die gebaseerd zijn op een M-V-VM architectuur met ViewModel properties die gebind zijn aan UI controls, zouden kunnen vergemakkelijken. In dit artikel wil ik dan ook de verbeterde design-time mogelijkheden tonen. Het artikel bevat een hele hoop screenshots en enkele andere nieuwe Silverlight 4 mogelijkheden worden bekeken.
.NET - Geavanceerde databinding met ViewModels in Silverlight
Engels
.NET
Silverlight
Silverlight en RIA Services zijn interessante technologieën en het Model-View-ViewModel (M-V-VM) patroon is een goede manier om UI en logica gescheiden te houden. Maar het combineren van view models met item controls, dataforms en commands kan soms een moeilijke opdracht worden, vooral door de beperkte databinding mogelijkheden van Silverlight. In dit artikel demonstreer ik hoe je binding met ViewModels kan verbeteren door gebruik te maken van de BindingHelper klasse en door het creëren van je eigen command behaviors.
.NET - Eerst kijk op WCF RIA Services
Engels
.NET
Web services
Silverlight
Enkele maanden geleden bracht Microsoft een eerste preview van .NET RIA Services uit. Dit nieuwe framework belooft om het bouwen van n-tier Line of Business (LoB) applicaties te vereenvoudigen door patterns, componenten en tools aan te leveren om services te maken, data te queryen, CRUD operaties af te handelen, concurrency problemen op te vangen, validatie logica te implementeren, ... In dit eerste artikel bekijk ik enkele huidige beperkingen en probeer ik de nodige workarounds en tips te geven.
.NET - Nieuwe connection providers in LINQPad
Engels
.NET
LINQPad
LINQ
Entity Framework
LINQPad werd geïntroduceerd in 2007 and tegenwoordig is het een zeer volwassen tool waarvan elke .NET ontwikkelaar gebruik zou moeten maken. Versie 1.35 heeft nieuwe connection providers en zeer goede ondersteuning voor LINQ to SQL en ADO.NET Entity Framework data modellen. Bovendien zijn er ook nieuwe query types zoals SQL en Entity-SQL. In dit kleine artikel toon ik enkele van de nieuwe mogelijkheden.
.NET - Source code delen tussen .NET en Silverlight
Engels
.NET
Silverlight
Entity Framework
Een veelvoorkomend probleem bij het ontwikkelen van Silverlight applicaties is het delen van klasses en vooral (Entity Framework) entiteiten tussen het volledige .NET framework en het Silverlight framework. Silverlight is een browser plugin en een subset van het volledige .NET framework. Daarom laat Visual Studio het niet toe om referenties naar .NET assemblies te maken vanuit een Silverlight applicatie. In dit artikel demonstreer ik een zeer eenvoudige techniek om code te delen en ik geef enkele reële voorbeelden en handige tips.
.NET - Outlook mailboxen organiseren en opkuisen
Engels
.NET
Office
Outlook
LINQ
LINQPad
Dit artikel bevat enkele C# scripts die je kan uitvoeren in LINQPad om je Outlook mailboxen op te kuisen en te organiseren. Deze scripts en mijn OutlookProvider component kunnen je helpen om de grootte van mailboxen te beperken en Outlook zo optimaal mogelijk te laten werken.
.NET - ADO.NET Entity Framework : Metadata extension methods
Engels
.NET
Entity Framework
Na het posten van mijn artikel over het queryen van de metadata van het ADO.NET Entity Framework ben ik aan de slag gegaan om enkele extension methods die gebruik maken van deze metadata, te implementeren. In dit artikel beschrijf ik een reeks extension methods die de standaard Entity Framework klasses (ObjectQuery, EntityObject, ObjectStateManager, ...) uitbreiden.
.NET - Queryen van Excel werkbladen met LINQ
Engels
.NET
Office
Excel
LINQ
LINQPad
Een tijdje geleden was ik op zoek naar een manier om Excel te queryen met LINQ. Ik had een eenvoudige oplossing nodig waarmee ik queries op tabellen in Excel werkbladen kon uitvoeren in een tool zoals LINQPad. Dit artikel beschrijft hoe ik mijn ExcelProvider geïmplementeerd heb en het demonstreert een mogelijke LINQ query en het resultaat in LINQPad.
.NET - ADO.NET Entity Framework : Querying metadata
Engels
.NET
Entity Framework
LINQ
Enkele maanden geleden plaatste ik meerdere artikelen over het ADO.NET Entity Framework bèta 3 online. Ondertussen is het Entity Framework officieel uitgebracht en zijn er heel wat resources over deze technologie beschikbaar. De voorbije weken was ik de mogelijkheden van de metadata services aan het uitzoeken. Dit artikel toont 20 voorbeelden waarbij LINQ gebruikt wordt om de metadata van het ADO.NET Entity Framework te queryen. Deze queries kunnen gebruik worden om de structuur van jouw Entity Data Model te bekijken of om statistieken te verzamelen.
.NET - LINQ AsHierarchy() extension method - deel 2
Engels
.NET
LINQ
Entity Framework
LINQ to SQL
Enkele maanden geleden publiceerde ik een artikel over mijn LINQ AsHierarchy extension method. Deze extension method kan gebruikt worden om een collectie van records naar een hiërarchie van geneste verzamelingen om te zetten. Ik kreeg veel enthousiaste reacties en vragen en daarom besloot ik deze techniek nog wat verder te verbeteren. Dit artikel beschrijft de nieuwe mogelijkheden en het demonstreert hoe je de LINQ to Objects en de nieuwe LINQ to SQL AsHierarchy extension methods kan gebruiken.
.NET - Herbruikbare WPF/Silverlight value converters
Engels
.NET
WPF
Silverlight
Data binding is een van de meest krachtige mogelijkheden van WPF/Silverlight. Ontwikkelaars kunnen hiermee zeer veel bereiken zonder dat ze veel code dienen te schrijven. Echter, bij het bouwen van user interfaces in WPF/Silverlight moet je toch regelmatig eigen value converters maken. Een vaak voorkomende fout is het implementeren van allerlei value converters voor elke binding waar dit vereist is. Natuurlijk kan je value converters ook veralgemenen en herbruiken. In dit artikel toon ik de source code van mijn bibliotheek met algemene value converters en demonstreer ik in welke scenario's je deze kan gebruiken.
.NET - De Google Maps HTTP geocoding service gebruiken
Engels
.NET
Geography
Dit artikel demonstreert hoe je de Google Maps HTTP geocoding service kan gebruiken en hoe je REST services in het algemeen kan aanspreken en XML kan verwerken. De Google Maps service kan gebruikt worden om de breedte- en lengtegraad en heel wat andere geografische data op te halen aan de hand van een opgegeven adres.
.NET - UI automation met het WPF UIAutomation framework
Engels
.NET
UI Automation
WPF
WinForms
WPF UIAutomation is een framework van Microsoft om Windows applicaties te automatiseren. In dit artikel demonstreer ik een hele reeks mogelijkheden (knoppen indrukken, focus zetten op controls, data ingeven, toetsaanslagen versturen, events opvangen, ...) en vergelijk ik het met het open-source project White.
.NET - UI automation met het White framework
Engels
.NET
UI Automation
WPF
WinForms
Dit korte artikel toont de belangrijkste mogelijkheden van het open-source White framework en de Microsoft tool UISpy. White kan gebruikt worden voor UI automation en mijn C# .NET applicatie demonstreert hoe je de Windows rekenmachine kan aansturen door het sturen van toetsaanslagen, het klikken op knoppen en menu's, het indrukken van functietoetsen, het aanspreken van controls, ...
.NET - LINQ AsHierarchy() extension method - deel 1
Engels
.NET
LINQ
Entity Framework
LINQ to SQL
Dit artikel legt uit hoe je data uit een self referencing table (adjacency model) naar een hiërarchie van geneste verzamelingen (nested set model) kan omzetten. De nieuwe LINQ AsHierarchy() extension method kan gebruikt worden om data te converteren en te gebruiken in WPF TreeViews.
.NET - WPF ProcessingControl en BackgroundWorker
Engels
.NET
WPF
Dit artikeltje over de Windows Presentation Foundation demonstreert hoe je met een WPF ProcessingControl en een BackgroundWorker thread vlot reagerende user interfaces kan maken en hoe je visuele feedback kan geven over de voortgang.
.NET - ADO.NET Entity Framework & LINQ to Entities - deel 3
Engels
.NET
Entity Framework
LINQ
In dit derde deel van mijn reeks artikelen over het ADO.NET Entity Framework demonstreer ik hoe je data kan toevoegen of wijzigen, hoe je change tracking kan gebruiken en hoe je concurrency conflicten kan afhandelen. Bovendien heb ik een Dump() extension method geïmplementeerd die handig kan zijn om alle change tracking informatie te tonen.
.NET - Modeling PowerToys voor Visual Studio 2008
Engels
.NET
Visual Studio
Tools
Er werd een nieuwe versie van de open-source PowerToys for the Class Designer and Distributed System Designer uitgebracht. Deze add-ins voorzien extra functionaliteit in de Visual Studio Class Designers zoals HTML/XML export, nieuwe Create commando's, filtering commando's, formattering commando's, een zoom venster, een documentatie venster, een verplaatsbaar eigenschappen venster, ... Dit klein artikeltje beschrijft hoe je deze add-ins kan installeren en een screenshot markeert bijna alle functionaliteiten.
.NET - Achtergrondkleur probleem met WinForms en WPF
Engels
.NET
WPF
WinForms
Dit artikeltje beschrijft in het kort hoe je een WPF user control kan integreren in een Windows Forms applicatie. Het geeft ook een workaround om het achtergrondkleur probleem van de ElementHost klasse op te lossen. Deze workaround demonstreert hoe je properties kan mappen tussen Windows Forms controls en WPF UI elementen.
.NET - ADO.NET Entity Framework & LINQ to Entities - deel 2
Engels
.NET
Entity Framework
LINQPad
LINQ
Tweede deel van mijn reeks artikelen over het ADO.NET Entity Framework. Dit artikel toont enkele handige tools zoals eSqlBlast en LINQPad. Het beschrijft ook enkele technieken waarmee je de gegenereerde T-SQL statements van Entity SQL of LINQ to Entities queries kan bekijken.
.NET - ADO.NET Entity Framework & LINQ to Entities - deel 1
Engels
.NET
Entity Framework
LINQ
Enkele weken geleden bracht Microsoft bèta 3 van het ADO.NET Entity Framework (EF) uit. Het Entity Framework lijkt een interessante technologie die krachtiger en uitgebreider is dan LINQ to SQL. Ik heb een kleine handleiding gemaakt over hoe je kan starten met het Entity Framework en de Northwind voorbeeld database. Dit eerste artikel behandelt het Entity Data Model (EDM), Entity SQL en LINQ to Entities. Indien mogelijk probeer ik het EF te vergelijken met LINQ to SQL.
.NET - LINQ to SQL - deel 4
Engels
.NET
LINQ to SQL
LINQ
Vierde deel in deze reeks artikelen over LINQ to SQL (.NET 3.5). Dit artikel toont de functionaliteit van de 2 meegeleverde visualizers (LINQ to SQL Visualizer & Expression Tree Visualizer), de mogelijkheden van de Refresh method en de werkwijze om dynamische strong-typed Where- en OrderBy-voorwaarden te creëren. Met de PredicateBuilder klasse kunnen complexe expression trees op een handige manier gemaakt worden.
.NET - Mole Visualizer voor Visual Studio
Engels
.NET
Visual Studio
Tools
Zopas werd versie 4 van de Mole Visualizer voor Visual Studio uitgebracht. Mole is een geweldige visualizer tijdens het debuggen van WPF, WinForms of WCF applicaties. Mole laat je niet alleen toe om objecten en data te bekijken, maar ook om verder af te dalen in alle properties en detail objecten. Heel veel properties kunnen ook gewijzigd worden en het resultaat is onmiddellijk zichtbaar.
.NET - WPF/Silverlight treeviews en LINQ to SQL
Engels
.NET
WPF
Silverlight
LINQ to SQL
LINQ
Enkele voorbeelden van .NET WPF applicaties met LINQ to SQL. Dit artikel beschrijft hoe je mooi ogende treeviews kan maken die opgebouwd worden met data via LINQ to SQL (of LINQ to Entities). Natuurlijk komen resources, templates, styles, datatriggers, value converters, ... aan bod. De meeste voorbeelden werken ook voor Silverlight.
.NET - Performantie vergelijking met Parallel Extensions .NET 3.5
Engels
.NET
LINQ
Eerste tests met de Community Tech Preview van Parallel Extensions for .NET 3.5. Aan de hand van grafieken maak ik een vergelijking tussen sequentiële en parallelle acties. De PLINQ en ParallelTask Library kunnen zeker bijdragen tot een betere performantie van .NET applicaties.
.NET - Outlook contact foto's tonen in WPF applicatie
Engels
.NET
Office
Outlook
LINQ
WPF
In dit artikel laat ik zien hoe je een ValueConverter klasse kan maken waarmee je in een WPF applicatie de foto's van de Outlook contactpersonen kan tonen.
.NET - Queries uitvoeren op Office data met LINQPad
Engels
.NET
Office
Outlook
OneNote
LINQ
LINQPad
Dit korte artikel is een aanvulling op mijn 'Queryen van Outlook en OneNote met LINQ' artikel. Het beschrijft hoe je met de gratis tool LINQPad queries kan uitvoeren op data uit Office.
.NET - Queryen van Outlook en OneNote met LINQ
Engels
.NET
Office
Outlook
OneNote
LINQ
In dit artikel beschrijf ik hoe ik 2 wrapper klasses voor Outlook en OneNote ontwikkeld heb. Deze klasses kunnen gebruikt worden om op een eenvoudige manier LINQ to Objects (.NET 3.5) queries uit te voeren op emails, afspraken, taken, contacten, notitieblokken, secties, pagina's, ... Je zou dit ook LINQ to Outlook en LINQ to OneNote kunnen noemen.
.NET - LINQ to SQL - deel 3
Engels
.NET
LINQ to SQL
LINQ
Derde deel in deze reeks artikelen over LINQ to SQL (.NET 3.5). Dit artikel bevat enkele handige tips over het toevoegen van volgnummers en het gebruik van variabelen in een LINQ query. Verder wordt de techniek van eager loading en query compiling besproken.
.NET - LINQ to SQL - deel 2
Engels
.NET
LINQ to SQL
LINQPad
LINQ
Een artikel over LINQ to SQL met voorbeelden van hoe je de LINQPad tool kan gebruiken en hoe je in LINQ inheritance/overerving kan implementeren.
.NET - LINQ to SQL - deel 1
Engels
.NET
LINQ to SQL
LINQ
Het eerste artikel in een reeks over LINQ to SQL (Visual Studio 2008 bèta 2) met veel code voorbeelden voor de Northwind database. Volgende onderwerpen komen aan bod: querying, view entities, view SQL statements, local data shaping, non-mapped properties in partial entity classes, object Relation Diagram versus Class Diagram, data shaping with non-mapped properties, change tracking, bulk operations.
.NET & Delphi - Freeware en open source ontwikkeltools
Engels
Tools
Delphi
.NET
Visual Studio
Overzicht van allerlei interessante freeware en open source ontwikkeltools, plugins en componenten voor Delphi en .NET (GExperts, DDevExtensions, CFBH, MemProof, GPProfiler, FastMM, JEDI, WinSpector, Yapp, SourceMonitor, LINQ for SQL Visualizer, Cache Visualizer, Reflector, Resourcer, Managed Spy, Snippet Compiler, FxCop, NUnit & DUnit, ColorPic, ...)
Google Earth - Plaatsmarkeringen voor Lommel
Nederlands
Geography
Een verzameling van plaatsmarkeringen/placemarks (KMZ) voor Google Earth met Lommelse bezienswaardigheden, recreatiemogelijkheden, natuurgebieden, stadsdiensten en sportfaciliteiten.
Google Earth - Iconen voor plaatsmarkeringen
Nederlands
Geography
Overzicht van alle iconen die gebruikt kunnen worden om plaatsmarkeringen te maken in Google Earth.
Google Earth - Meer dan een 3D wereldbol
Nederlands
Geography
Google Earth is veel meer dan een virtuele 3D wereldbol. In dit artikel beschrijf ik de fascinerende mogelijkheden van Google Earth versie 4. Allerlei plugins voor het tonen van extra lagen met symbolen, 3D gebouwen, actuele weerkaarten, ... komen aan bod en er worden een hele reeks links naar interessante websites vermeld.
Magix - Kwaliteit video DVD en video bestanden
Nederlands
Multimedia
Kort artikel met praktische info over de beste instellingen om hoge kwaliteit video DVD's te maken met Magix foto's op CD&DVD.
.NET - Overzicht VisualStyleElements
Nederlands
.NET
WinForms
Overzicht van alle VisualStyleElements (XP thema elementen) die gebruikt kunnen worden om te tekenen op een GDI+ drawing surface.
.NET & Delphi - Het menu Onlangs geopende documenten wijzigen
Nederlands
.NET
Delphi
Delphi en C# .NET voorbeelden van hoe je bestanden kan toevoegen aan het 'Onlangs geopende documenten' menu of hoe je dit onderdeel van het Start menu kan leegmaken.
Delphi - Pocket PC applicaties ontwikkelen met Delphi 2006
Engels
.NET
Delphi
Dit artikel 'Developing Pocket PC applications with Delphi 2006' werd gepubliceerd op de CodeGear (Borland) Developer Network website op 5 juli 2006. Het beschrijft de verschillen tussen het .NET en het .NET Compact Framework, het gebruik van de Windows Mobile emulators en hoe je met behulp van de CFBH tool en de Oosterkamp Class Helpers heel gemakkelijk Pocket PC applicaties met Delphi kan ontwikkelen.
Geschiedenis van computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw
Nederlands
IT
Atari
Een korte historiek van computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw oftewel VJI in Lommel. Sinds de oprichting in 1990 en tot in 2005 hebben duizenden jongeren en volwassenen er kennis gemaakt met computers en al hun mogelijkheden. Vele medewerkers hebben jaren lang klaar gestaan om lessen en demonstraties te geven over software en hardware, mensen verder te helpen met computerproblemen of gewoon gezellig over software, programmeren, fotobewerking, games, internet, ... te babbelen.
Magix - Multimediale reisreportages
Nederlands
Multimedia
Een artikel met enkele ideeën en tips om mooie multimediale reisreportages te maken met Magix Foto's op CD & DVD. Verfraai jouw zelfgemaakte DVD film met geanimeerde kaartjes, satelliet- en luchtfoto's, bewegende panorama foto's, ...
Delphi - Snelstart gids Delphi .NET Compact Framework, deel II
Engels
.NET
Delphi
Dit artikel beschrijft de preview versie van de Borland Delphi voor .NET CF compiler. Deze preview van de compiler kan door Delphi ontwikkelaars gebruikt worden om de mogelijkheden van het .NET Compact Framework op Pocket PC's en Smartphones te verkennen. Heel wat controls, de emulators en verschillende tools worden gedemonstreerd.
Delphi - Tools menu configuren met VB scripts
Engels
Delphi
Tools
Scripting
Dit artikel demonstreert hoe je handige uitbreidingen voor het Delphi Tools menu kan maken. Vele ontwikkelaars gebruiken graag extra tools zoals resource editors, database managers, report designers, ... Ik heb enkele Visual Basic scripts (VBScripts, VBS) gemaakt waarmee je help files of PDF documenten kan openen, naar een URL gaan in je browser, een ZIP maken als backup, een lijst van PAS bestanden genereren en een project compileren met de .NET CF compiler, ...
Delphi - SQL Server fouten afhandelen met ADO
Nederlands
Delphi
Database
In dit artikel bekijken we welke soort fouten/errors er bestaan in MS SQL Server, hoe je deze kan opvangen in stored procedures en hoe je deze via ADO in Delphi kan afhandelen. Bovendien beschrijft dit artikel een manier om een eigen foutmeldingsscherm te ontwikkelen met eigen meldingen in de taal van de gebruiker en toch met zoveel mogelijk technische informatie.
Atari emulator Steem
Nederlands
Tools
Atari
Eind jaren tachtig waren de Atari computers met het TOS operating systeem zeer populair. Dit artikel beschrijft hoe je de emulator Steem kan gebruiken om oude Atari ST/TT programma's op je Windows PC te laten werken. Verder bevat deze PDF heel wat screenshots van oude populaire Atari programma's, games en mijn eigen ontwikkelde programma's.
Versie beheer systemen & Visual SourceSafe
Nederlands
Tools
Versie beheer systemen (version control system of VCS) zijn programma's waarmee je als team met meerdere mensen source code (Delphi, C++, VB, C#, Java, PHP, HTML, ..) of documenten kan beheren, delen en de historiek ervan opvolgen. Dit artikel beschrijft enkele algemene principes (check-in, check-out, merging, branching, shelving, ...), het geeft een overzicht van de meest populaire VCS tools (SourceSafe, SVC, SubVersion, StarTeam, ...) en het geeft details over het gebruik van Visual SourceSafe.
Delphi - Data teruggeven met stored procedures
Nederlands
Delphi
Database
Een uitvoerig artikel over de mogelijkheden van Delphi om via stored procedures data terug te geven naar de client. De voorbeelden maken gebruik van zowel ADO (ActiveX Data Objects), DBX (dbExpress) als IBX (InterBase Express) componenten en databases zoals Microsoft SQL Server, Oracle en Firebird/Interbase.
PHP - Lijst met bestanden en bestandsinformatie genereren
Nederlands
Webdevelopment
PHP
Met de scGetFileList functie kan je een lijst met bestanden en bijhorende bestandsinformatie genereren. Dit kan gemakkelijk zijn om dynamische pagina's te genereren met links naar bestanden of met thumbnails van afbeeldingen. In dit artikeltje geef ik meer informatie over de benodigde PHP functies zodat je de opbouw van onderstaande PHP source zou begrijpen.
PHP - MySQL queries uitvoeren met minder source code
Nederlands
Webdevelopment
PHP
Als je in je PHP scripts veel gebruik maakt van een MySQL database, dan moet je heel vaak dezelfde stukjes source code herhalen om een connectie te maken, een query uit te voeren, te controleren of deze resultaat geeft, ... Dit artikel demonstreert hoe je dit met enkele kleine functies allemaal kan vereenvoudigen.
PHP - Automatisch taal van bezoeker kiezen
Nederlands
Webdevelopment
PHP
Op veel websites moet je op de welkomstpagina eerst een taalkeuze maken. Nadien wordt de gekozen taal meestal als cookie op de PC bewaard zodat deze stap de volgende keer kan overgeslagen worden. Het kan echter nog iets beter; aan de hand van het IP adres kan je namelijk het land afleiden, en aan de hand van het land ook heel vaak de taal. In dit artikeltje toon ik enkele PHP functies waarmee je dit in je eigen website kan inbouwen.
PHP - Template engine Smarty
Nederlands
Webdevelopment
PHP
Smarty is een open-source template engine voor PHP. Het zorgt er voor dat je HTML pagina's (inhoud) en PHP code (logica) gescheiden kan houden. Hierdoor kan je de PHP code veel gemakkelijker onderhouden en eventueel herbruiken. Dit artikel toont heel wat interessante mogelijkheden van Smarty om snel HTML tabellen op te bouwen, tags te vervangen, ...
RSS - Wat is het en hoe te gebruiken ?
Nederlands
IT
Webdevelopment
Een artikel over RSS. Wat is het? Hoe kan je RSS-feeds lezen? En hoe kan je XML bestanden voor RSS aanmaken in PHP, Delphi of .NET? Dit kort artikeltje tracht een bondig overzicht te geven.
Gegevens uit Outlook gebruiken in Access
Nederlands
Office
Outlook
Access
Kort artikeltje over hoe je gegevens uit Outlook (agenda, contactpersonen, ...) kan koppelen of exporteren naar Access. In Access kan je dan met deze data queries of rapporten maken.
JavaScript - Voorbeelden en oefeningen
Nederlands
Webdevelopment
Scripting
Dit PDF bestand bevat een hele reeks voorbeelden en oefeningen over JavaScript. Aan bod komen vensters, frames, arrays, formulier validatie, afbeeldingen, DHTML tabellen, ...
Magix foto's op CD&DVD
Nederlands
Multimedia
Testverslag van het mooie programma Magix foto's op CD&DVD. Maak een multimediale fotopresentatie die je achteraf op TV kan afspelen.
Ulead DVD PictureShow
Nederlands
Multimedia
Kort testverslag over de mogelijkheden van het programma Ulead DVD PictureShow waarmee fotopresentaties op VCD, SVCD of DVD gemaakt kunnen worden.
HTML-Kit - Krachtige editor voor het maken van webpagina's
Nederlands
Webdevelopment
HTML-Kit is een zeer knappe freeware editor voor het maken van webpagina's. Het programma ondersteunt alle mogelijke webbestanden en scriptingtalen zoals HTML, XML, DHTML, JavaScript, PHP, Perl, CSS, .. De editor biedt syntax highlighting en code completion. In dit document som ik de interessantste mogelijkheden op.
ACDSee - Foto's bekijken, beheren en bewerken
Nederlands
Multimedia
ACDSee is een van de beste viewers voor allerlei grafische bestandsformaten. Het programma kan echter nog veel meer; afbeeldingen vergroten/verkleinen, omzetten naar andere formaten, hernoemen in batch, albums beheren, bestandsinformatie en EXIF informatie bekijken, .. In dit artikel bekijken we aan de hand van allerlei tips hoe we ACDSee kunnen gebruiken om foto's te bekijken, bewerken en beheren.
Foto's verbeteren met enkele eenvoudige bewerkingen
Nederlands
Multimedia
Dit kort artikeltje laat zien hoe je met de programma's ACDSee en Corel PhotoPaint in enkele eenvoudige stappen een foto kan bewerken. Helderheid, contrast en scherpte zijn vaak de sleutelingrediënten om een foto te verbeteren.
Verschillende soorten geheugenkaartjes
Nederlands
Multimedia
Dit document geeft een beknopt overzicht van de gangbare geheugenkaartjes voor digitale fototoestellen zoals Compact Flash, SD, MemoryStick, Smart Media, xD, ...
Microsoft Windows 2000 en XP
Nederlands
Windows
In deze introductie cursus over Microsoft Windows 2000 en XP maken we kennis met de belangrijkste mogelijkheden van het besturingssysteem Windows. We leren hoe we het Start menu, de vensters en het bureaublad kunnen gebruiken. Verder gaan we de Windows Verkenner gebruiken om te navigeren naar bestanden, deze te verplaatsen, te kopiëren en te hernoemen.
Delphi - Debug technieken
Engels
Delphi
Zelfs als je programma's ontwikkelt op een gedisciplineerde en goed gestructureerde wijze, dan nog moet je soms programma's debuggen en fouten opsporen. Delphi biedt een hele reeks goede debugging tools en het kan je veel tijd besparen als je deze goed weet te gebruiken. In deze korte handleiding leg ik de meest interessante mogelijkheden uit. Bovendien worden de nodige tips vermeld om nog betere software te ontwikkelen.
Opslaan van afbeeldingen als JPG
Nederlands
Multimedia
JPG of JPEG is het meest gebruikte bestandsformaat voor foto's en afbeeldingen. Het formaat biedt goede compressie maar daardoor krijg je ook kwaliteitsverlies. In dit documentje toon ik de verschillen tussen compressie, bestandsgrootte en kwaliteit van JPG bestanden.
Databases en SQL
Nederlands
Database
Dit document is gebruikt geweest tijdens een korte training over databases en SQL. Het legt alle belangrijke begrippen uit zoals tabellen, records, velden, sleutels, referentiële integriteit, indexen, triggers, stored procedures, transacties, ... Bovendien geeft het document een overzicht van de verschillende database systemen en tools en het geeft ook een introductie tot SQL om databases te queryen en te wijzigen.
SQL voorbeelden en oefeningen
Nederlands
Database
Dit document toont een reeks voorbeelden van SQL en bevat verschillende oefeningen.
Windows XP - Herstelpunten
Nederlands
Windows
Dit artikeltje beschrijft hoe je herstelpunten kan maken en onderhouden in Windows XP.
Windows XP - Tips & trucs
Nederlands
Windows
Dit artikeltje geeft enkele tips en trucs om bepaalde zaken in Windows XP te versnellen of om verborgen mogelijkheden te gebruiken.
Windows XP - Verkenner
Nederlands
Windows
Dit artikeltje over Windows XP toont de nieuwe mogelijkheden van de Windows Verkenner/Explorer zoals miniatuurweergaven, filmstrip, groeperen, sjablonen, ...
Windows XP - Meerdere gebruikers
Nederlands
Windows
Dit artikeltje beschrijft hoe je meerdere gebruikers kan beheren en hoe je de beveiligingen in Windows XP kan wijzigen.
Geschiedenis van OOP
Nederlands
IT
Dit artikel geeft een overzicht van de geschiedenis van OOP (Object Oriented Programming). De eerste principes werden reeds in de jaren '60 uitgewerkt. Na de taal Simula volgden Smalltalk, ADA, Prolog, C++, Object Pascal, Java en uiteindelijk C#.
Wat is UML ?
Nederlands
IT
De Unified Modeling Language (UML) is een van de meest gebruikte methodes om de visies van systeemontwikkelaars begrijpelijk en gestandaardiseerd vast te leggen. Het laat je toe om diagrammen te tekenen die begrijpelijk zijn voor de klant, de analist en de programmeur. Dit document geeft een korte algemene uitleg over UML en toont de verschillende grafische elementen die overeenkomen met principes uit het object georiënteerd programmeren (OOP).
Veilig gebruik maken van e-mails en internet
Nederlands
IT
Dit artikeltje legt enkele gevaren van het internet uit en beschrijft hoe je je PC kan beschermen tegen virussen, wormen, hoaxes, ...
Memproof - Zoeken naar geheugen en resource lekken
Engels
Delphi
Tools
MemProof is een van de beste geheugen- en resourcelekken debuggers. MemProof kan alle pointers en resources opsporen die wel aangemaakt maar nooit vrijgegeven werden. Dit artikel beschrijft hoe je met MemProof geheugen- en resourcelekken in je Delphi programma's kan opsporen en het geeft de nodige tips om deze problemen te vermijden.
Picto - Glyph maken voor TSpeedButton
Engels
Tools
Multimedia
Dit artikel demonstreert enkele mogelijkheden van mijn freeware programma Picto. Dit artikel toont de snelste manier om een glyph te maken die 3 afbeeldingen bevat met de verschillende statussen van een knop. Deze glyph kan gebruikt worden voor TSpeedButtons in Delpho of C++Builder.
Picto - TImageList aanmaken met glyphs
Engels
Tools
Multimedia
Dit artikel demonstreert enkele mogelijkheden van mijn freeware programma Picto. Dit artikel toont hoe je een imagelist kan opvullen met iconen van allerlei applicaties die op je harddisk geïnstalleerd zijn. Nadien kan je deze afbeelding kopiëren als een TImageList component voor Delphi of C++Builder.
Picto - Knoppen voor het web maken
Engels
Tools
Multimedia
Dit artikel demonstreert enkele mogelijkheden van mijn freeware programma Picto. Dit voorbeeld toont hoe je afbeeldingen kan maken die lijken op knoppen. Deze knoppen kan je dan bijvoorbeeld gebruiken in een webpagina.
Iconen en bestandstypes met iconen
Nederlands
Multimedia
Dit artikel geeft een overzicht van alle bestandsformaten die iconen kunnen bevatten zoals ICO, CUR, EXE, DLL, SCR, ICL, OCX, BPL, RES, DCR, ANI, ... bestanden.
Delphi - Bestanden kopiëren, verplaatsen, verwijderen en hernoemen
Nederlands
Delphi
De Windows Shell (= Verkenner) bevat verschillende Windows API functions om bestanden en mappen te kopiëren, hernoemen, verplaatsen en verwijderen. Het voordeel van deze routines t.o.v. de oudere CopyFile, DeleteFile, MkDir, ... is dat ze eventueel ook een progress-window met animatie laten zien. Dit artikeltje toont de nodige Delphi voorbeelden.
Windows 2000 - Systeembeheer
Nederlands
Windows
Dit artikel toont een overzicht van mogelijkheden van Windows 2000 i.v.m. systeembeheer. Logboeken, gedeelde mappen, services, ODBC, prestaties, ... het komt allemaal kort aan bod.
Windows 2000 - Mappen aanpassen
Nederlands
Windows
Dit artikel demonstreert hoe je met HTML sjablonen de weergave van mappen in Windows 2000 kan aanpassen.
Microsoft Word 2000 voor gevorderden
Nederlands
Office
Tekstverwerking is een van de meest gebruikte computertoepassingen en Microsoft Word 2000 is een van de meest geavanceerde tekstverwerkers. In deze vervolgcursus maken we kennis met opmaakprofielen, nummering, bijschriften, kop- en voetteksten, voetnoten, inhoudsopgaves, tabellen, ... en uiteindelijk maken we eigen templates.
Microsoft Word 2000 voor beginners
Nederlands
Office
Tekstverwerking is een van de meest gebruikte computertoepassingen. In deze cursus gaan we aan de slag met Microsoft Word 2000. We leren verschillende lettertypes, stijlen en kleuren te gebruiken, de tekst in kolommen te gieten, tabellen en afbeeldingen in te voegen, documenten van kop- en voetteksten te voorzien, ...
Geschiedenis van de computer
Nederlands
IT
Dit document geeft een beknopt overzicht van de geschiedenis van de computer. Alles begon heel lang geleden met mechanische rekenmachines en pas in de jaren '40 werden de eerste 'computers' ontwikkeld. Vanaf de jaren '80 vonden PC's ook hun weg naar de consument.
Windows 98 - Tips en trucs
Nederlands
Windows
Dit artikeltje geeft een reeks tips en trucs voor Windows 98 zoals verborgen utilities, snelkoppelingen, interessante registry sleutels, ...
Delphi - Programmeerstijl, fouten vermijden en gebruik van IDE
Nederlands
Delphi
Dit artikel geeft enkele tips om leesbare en goed gestructureerde Delphi programma's te schrijven en om bugs en geheugenlekken te vermijden. Het geeft ook een overzicht van de meest gebruikte snelkoppelingen voor Delphi.
Delphi - Externe applicaties starten
Nederlands
Delphi
Soms kan het interessant zijn om vanuit je eigen applicatie een andere applicatie op te starten. Vroeger kon dit met de WinAPI functie WinExec. Tegenwoordig is de WinAPI functie ShellExecute (in unit ShellAPI) echter een veel betere keuze. Deze functie kan je gebruiken om een URL te openen, om een mailtje aan te maken, maar zeker ook om andere applicaties te starten of om andere bestanden te openen met het programma dat in de Verkenner gekoppeld is. Dit artikel geeft de nodige voorbeelden.
Delphi - URL's en emails
Nederlands
Delphi
Je kan vanuit Delphi op een zeer gemakkelijke manier rechtstreeks naar een bepaalde URL (Universal Resource Location) in je browser springen door het gebruik van de Win API functie ShellExecute (unit ShellAPI) . Deze functie wordt meestal gebruikt voor het starten van een externe executable maar de functie kan ook enkele internet protocollen gebruiken zoals MailTo, HyperText Tranfer Protocol (http), File Tranfer Protocol (ftp), News, Telnet, ... Dit artikeltje toont enkele voorbeelden.
Delphi - Bestandsinformatie opvragen
Nederlands
Delphi
Er bestaat een heel interessante Shell API functie waarmee je het icoontje over een schijf, map of bestand kan ophalen (ShGetFileInfo). Als je deze functie in combinatie met de FindFirst functie van Delphi gebruikt, kan je een interessante functie creëren die alle nodige informatie van een bestand ophaalt. Dit artikeltje toont een uitgewerkt voorbeeld.
Delphi - Splash venster
Nederlands
Delphi
Bijna alle Windows-programma's bezitten een splash-screen dat verschijnt bij het opstarten van het programma. Ondertussen kunnen dan de andere formulieren opgebouwd worden. Zo'n splash-screen is een eenvoudig - maar meestal grafisch fraai - formulier waarop de naam en versie van het programma staan. Dit artikeltje toont hoe je zelf een splash-screen kan maken.
Programmeren met Delphi 4.0. voor beginners
Nederlands
Delphi
In deze cursus gaan we stap voor stap kennis maken met de mogelijkheden van de programmeertaal Delphi. We beginnen met de basis commando's en datatypes. Daarna gaan stap voor stap verder om schermen te maken met allerlei componenten zoals buttons, edits, listboxes, checkboxes, ... We gaan ook tekenen op een canvas en gaan afbeeldingen openen en video filmpjes afspelen. Dit document bevat alle voorbeelden en oefeningen die in de cursus aan bod komen.
Windows Scripting Host en VBScript
Nederlands
Scripting
De Windows Scripting Host is een scripttaal voor 32-bit Windows-gebaseerde platforms. Vanaf Windows 98 is het geïntegreerd in het besturingssysteem. De huidige ActiveX architectuur heeft vele voordelen t.o.v. de oude MS-DOS commando's en deze kunnen met scripttalen zoals Visual Basic Script (VBScript) en Java Script (JScript) aangesproken worden. Dit artikel toont een reeks voorbeelden van de WSH en VBScript.
Excel - Eigen functies maken met VBA
Nederlands
Office
Excel
Scripting
Dit artikeltje toont een reeks voorbeelden van hoe je met VBA (Visual Basic for Applications) eigen functies kan maken in Excel. Wanneer de standaard functies van Excel niet meer voldoende functionaliteit geven kan je met macro's eigen functies gaan definiëren.
Delphi - Grafisch programmeren
Nederlands
Delphi
Delphi biedt een hele reeks mogelijkheden voor het manueel tekenen van lijnen, cirkels, rechthoeken, bitmaps, ... en het aanpassen van lettertypes en kleuren. Dit artikel toont een hele reeks Delphi voorbeelden.
Delphi - Drag & drop
Nederlands
Delphi
Het is vrij eenvoudig om drag & drop van componenten in run-time te ontwikkelen. Drag en drop betekent dat je een component versleept en loslaat op een ander component. Dit artikeltje geeft enkele voorbeelden in Delphi.
Delphi - Enter als tab gebruiken
Nederlands
Delphi
In formulieren waar er veel invoer via het toetsenbord gebeurt (bv. database toepassingen) is het gemakkelijk als je via de Enter-toets naar het volgende besturingselement kan springen. In Windows kan dit standaard via de Tab-toets gebeuren, maar gemakkelijker is eigenlijk de Enter-toets. Dit artikeltje laat zien hoe je dit in Delphi kan voorzien.
Access - Selectie queries
Nederlands
Office
Access
Dit artikeltje geeft een overzicht van de operatoren (>, <=, between, like, and, ...), expressies en functies (count, sum, right, year, len) die gebruikt kunnen worden om SELECT queries te maken in MS Access.
Windows 95 - Register
Nederlands
Windows
Dit artikel geeft een hele reeks tips en trucs om registry sleutels aan te passen in Windows 95 om extra functionaliteit te activeren of om standaard functionaliteit af te zetten.
Windows 95 - DOS
Nederlands
Windows
Dit artikel beschrijft de nieuwe mogelijkheden van DOS in Windows 95 en het toont wat er mogelijk is met de IO.SYS, AUTOEXEC.BAT en CONFIG.SYS bestanden.
Windows 95 - Installeren/de-installeren
Nederlands
Windows
Dit artikel geeft enkele tips om Windows 95 te installeren of te de-installeren (Extract, CabView, opstartdiskette, command-line parameters, ...)
Palindromen
Nederlands
Delphi
Een palingdroom is een getal of een woord dat we langs twee kanten kunnen lezen en toch dezelfde klank behouden. Voorbeelden hiervan zijn lepel, 1001, 5445, kajak, kok, ... Dit artikeltje toont voorbeelden in Delphi, C++, Visual Basic, JavaScript en VBScript van hoe je numeriek palindromen kan genereren. Bovendien werd de snelheid van de verschillende programma's vergeleken.
Antialiasing
Nederlands
Delphi
Antialiasing is het verzachten van een foto of geluid bij vervorming. Het principe wordt dus ook bij geluid gebruikt, maar vooral om het zogenaamde karteleffect dat voorkomt bij het tekenen van figuren en tekst op het computerscherm te verminderen. Dit artikel toont hoe antialiasing berekend wordt en hoe je dit in Delphi kan gebruiken.
Fotobewerking met Picture Publisher
Nederlands
Multimedia
Een cursus over de algemene begrippen en mogelijkheden in software programma's om foto's te bewerken. Aan bod komen tekenen en tekst toevoegen, bijsnijden, contrast en helderheid wijzigen, verscherpen, ... In deze cursus maken we gebruik van Micrografx Picture Publisher.
Microsoft Access 2.0
Nederlands
Office
Access
Een cursus over Microsoft Access 2.0 voor het maken van eigen databases. Stap voor stap definiëren we tabellen en maken we eigen queries, formulieren en rapporten. We zullen data kunnen invoeren of wijzigen in een fomulier en nadien filteren en sorteren en tonen in rapporten. Microsoft Access 2.0 werd uitgebracht in 1994 voor Windows 3.11.
Microsoft Word 6.0 voor gevorderden
Nederlands
Office
Een cursus over Microsoft Word 6.0 voor gevorderde gebruikers. Onderwepen die aan bod komen zijn voetnoten, inhoudsopgaves, tabellen, afbeeldingen, database-koppelingen, macro's, ...
Atari CAD3D
Nederlands
Atari
Een introductie cursus voor kinderen over het 3D tekenprogramma CAD3D voor Atari ST computers.
Atari desktop TOS & GEM
Nederlands
Atari
Een introductie cursus voor kinderen over het besturingssysteem (TOS) en de desktop (GEM) van Atari ST computers